Aktualizacja komponentu DJ-Catalog2 do wersji 3.7.4