Aktualizacja DJ-WebP 1.0 z kompatybilnością z Joomla 4