Skip to main content

Sercem bądź z dziećmi z autyzmem! Nowa odsłona akcji „Biegiem na pomoc”

Fundacja SYNAPSIS rusza z nową odsłoną akcji „Biegiem na pomoc" łączącej aktywność sportową z niesieniem pomocy dzieciom z autyzmem. Organizator zaprasza do udziału w akcji osoby uprawiające triathlon, bieganie, kolarstwo i inne dyscypliny sportu, ale także kibiców tych dyscyplin. Celem tegorocznej inicjatywy jest promocja wczesnej diagnostyki autyzmu oraz zbiórka pieniędzy na diagnozę i terapię najmłodszych dzieci z autyzmem. Wyrazem solidarności z osobami dotkniętymi tą niepełnosprawnością będzie także zbiórka i dedykowanie im 1 mld uderzeń serc przez członków Klubu „Biegiem na pomoc" na portalu Pulsstory.com.

 

O AKCJI

- Teraz na pomoc można biec na trzy sposoby. Po pierwsze Nieść Wieść, czyli popularyzować rzetelną wiedzę na temat autyzmu. Jak? Trenując i startując w zawodach w strojach sportowych, które zostającym w tyle przekazują informacje o autyzmie (Szybko! Zwolnij autyzm. Wczesna diagnoza to szansa na samodzielność). Po drugie Sercem Będąc z maluchami z autyzmem, licząc uderzenia serca i dedykując je osobom z autyzmem w ramach Klubu „Biegiem na pomoc" na Pulsstory.com. Po trzecie Wspierać i Zbierać, organizując zbiórki pieniężne, które pomogą prowadzić diagnozę i terapię małych dzieci z autyzmem. Bo wiadomo, że ruch to zdrowie i to nie tylko tych co się ruszają, ale i tych, dla których się to robi - mówi Łukasz Kościuczuk z Fundacji SYNAPSIS.

DLACZEGO NALEŻY BIEC NA POMOC?

Tak jak sportowcy, osoby z autyzmem mają niejeden cel do osiągnięcia, niejedną metę do przekroczenia: od umiejętności nawiązywania kontaktu wzrokowego, odpowiadania uśmiechem na uśmiech, komunikowania się, aż po rekord świata, jakim jest umiejętność samodzielnego życia. Ten rekord mogą osiągnąć dzięki wczesnej diagnozie i odpowiedniej terapii.

- Dlatego w ramach akcji „Biegiem na pomoc" popularyzujemy rzetelną wiedzę na temat wczesnej diagnozy i terapii oraz zbieramy pieniądze na rozwój pierwszego w Polsce programu wczesnego wykrywania autyzmu u maluchów. Aż 15% wcześnie zdiagnozowanych maluchów ma szansę na samodzielne życie w przyszłości, a u pozostałych można znacznie ograniczyć skutki niepełnosprawności – mówi Joanna Grochowska, terapeuta i wiceprezes Fundacji SYNAPSIS, a prywatnie wielokrotna ultramaratonka.

BIEGNĄ Z NAMI

Pulsstory to portal do ewidencjonowania aktywności. Jesteśmy z „Biegiem na pomoc" ponieważ chcemy uświadamiać, że każdy, kto trenuje, poprawia kondycję tylko wtedy, gdy monitoruje swój wysiłek. Pulsstory promuje jakość treningu. Świadoma i systematyczna praca to lepszy wynik. Podobnie jest z niesieniem pomocy innym – szansa na to by poprawić czyjś los staje się większa, gdy pomoc niesiemy regularnie, a nie przy okazji. Chcemy pomóc trenującym w budowaniu nawyku – zarówno bycia aktywnym jak i niesienia pomocy innym. Tworzymy społeczność osób świadomie trenujących i osiągających wyznaczone cele. Zrzucaj dane z każdego pulsometru i dziel się wynikami! – mówi Magda Bobryk z Pulsstory.com.

Akcję wspierają także organizatorzy zawodów triathlonowych Garmin Iron Triathlon, Susz Triathlon i Enea Tri Tour. Na tych zawodach będzie można wesprzeć akcję m.in. kupując stroje promujące wiedzę na temat autyzmu, dowiedzieć się więcej na temat autyzmu i samej akcji, a także dopingować ambasadorów tegorocznej akcji m.in. Bartka Topę, Marka Kacprzaka, Piotra Nowaka, Tomka Karolaka, Iwonę Guzowską oraz prekursorów paratriathlonu w Polsce Jarka Skibę i Marcina Suwarta. Partnerami akcji są także agencja reklamowa PZL i agencja interaktywna Design Joomla.

Zachęcamy wszystkich, żeby razem z Fundacją SYNAPSIS zrobili dobry wynik dla osób z autyzmem!

***
Biegiem na pomoc" to powołana do życia w lipcu 2012 roku akcja Fundacji SYNAPSIS, która łączy aktywność sportową z pomocą osobom z autyzmem. Pomysł na akcję wziął się z porównania wysiłku, który musi wykonać dziecko z autyzmem podczas terapii, z wysiłkiem przygotowujących się do zawodów sportowców. Terapia osób z autyzmem powinna być intensywna i dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, tak samo jak trening sportowca. Najważniejsza jest systematyczność i kompleksowość. Akcja „Biegiem na pomoc" jest społecznością ludzi aktywnych na polu sportowym oraz społecznym. To ludzie, którzy swojej pasji, jaką jest sport, nadają dodatkowy sens charytatywny i niosą pomoc osobom dotkniętym autyzmem

Fundacja SYNAPSIS od 1989 roku realizuje misję pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem oraz ich rodzinom. Obejmuje specjalistyczną opieką również osoby z zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Fundacja prowadzi ośrodek diagnozy, terapii i rehabilitacji, przedszkole terapeutyczne dla dzieci z autyzmem, przedsiębiorstwo społeczne, w którym zatrudnione są dorosłe osoby z autyzmem, dom treningowy oraz ośrodek informacyjno-prawny. Rocznie opieką obejmuje ponad 650 rodzin: od niemowląt po osoby dorosłe. Fundacja specjalizuje się w wykrywaniu autyzmu u dzieci poniżej 2. roku życia, działalności szkoleniowej oraz opracowywaniu modelowych rozwiązań i ich upowszechnianiu.

Autyzm został oficjalnie uznany przez ONZ za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS. Jak pokazują statystyki w Europie żyje 5 milionów osób z autyzmem, co oznacza, że zaburzenie to dotyka jedną osobę na 150. Według amerykańskiego Centrum Zwalczania i Zapobiegania Chorobom (Centers for Desease Control and Prevention) autyzm wykrywany jest u jednego dziecka na 88. W Polsce mówi się o jednym przypadku na 300 osób. Rozbieżność statystyk wynika z różnic w dostępie do diagnozy, jej jakości, a także świadomości społeczeństwa w zakresie autyzmu.