Skip to main content

Narodowy Fundusz Zdrowia

Łódzki Oddział Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi poświadcza, że firma Indico S.C.  zrealizowała zamówienie na usługę migracji strony internetowej www.nfz-lodz.pl obsługiwanej przez system CMS Joomla do wersji 4.3.1. Wszystkie prace zrealizowano z należytą starannością i w ustalonym z wykonawcą terminem.