Fundacja PCJ Otwarte Źródła - Stefan Wajda

Fundacja PCJ Otwarte Źródła poleca firmę Indico Tomasz Kowalski, Andrzej Herzberg Spółka Cywilna jako wykonawcę serwisów internetowych spełniających standardy określone w Wytycznych w sprawie dostępności treści internetowych (WCAG 2.1) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności.

W roku 2015 firma Indico w ramach realizowanego przez Fundację PCJ Otwarte Źródła zadania publicznego Kuźnia Dostępnych Stron, współfinansowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji, którego celem było „Wzbogacenie zasobów informatycznych umożliwiających tworzenie nowych serwisów i przebudowę istniejących tak, aby spełniały obowiązujące w Polsce standardy dostępności...”wykonała na zlecenie Fundacji istotną część tego zadania – przygotowała projekty 24 szablonów serwisów internetowych dla różnego typu instytucji publicznych, spełniające wymogi dostępności(szablony serwisu gminy, szablony serwisu szkoły, szablony serwisu ośrodka pomocy społecznej, szablony serwisu biblioteki).

Projekty te zostały udostępnione do wykorzystania bezpłatnie przez zainteresowane instytucjepubliczne.

W ramach realizowanego zadania firma Indico dopracowała również i udostępniła bezpłatnie do wykorzystania przez twórców serwisów internetowych kilka dostępnych składników stron internetowych, które zwykle sprawiają problemy z dostępnością, w tym: moduł Mega Menu w pełni obsługiwany tylko za pomocą klawiatury, komponent i moduł DJ Image Slider, w pełni obsługiwany przez użytkowników klawiatury.

Ponadto w ramach swojejdziałalności gospodarczej firma Indico udostępnia użytkownikom CMSJoomla służącemu do tworzenia witryn internetowych nowe projekty szablonów spełniających wymogi dostępności.Doświadczenie uzyskane przez firmę Indico w realizacji projektu Kuźnia Dostępnych Stron może gwarantować rzetelne wykonanie serwisów spełniających wymogi dostępności