Skip to main content

Aktualizacja dodatku DJ-Catalog do wersji 3.5.6

Jest już dostępny dodatek DJ-Catalog2 w wersji 3.5.6

Dokonaliśmy aktualizacji naszego katalogu do Joomla, najnowsza wersja przynosi sporo nowych funkcji i zmian.

Joomla 2.5 i MooTools nie są już więcej obsługiwane. DJ-Catalog2 obsługuje obecnie tylko jQuery.

Nowe funkcje:

  • dodana konfiguracja importu
  • dodana Ikona Marker dla Google Maps
  • dodane niestandardowe style dla Google Maps
  • Każdy załącznik (plik) ma teraz indywidualne ustawienia dostępu (ACL).

Inne istotne zmiany to usprawniony OpenGraph oraz obsługa Twitter Cards i poprawiony moduł Items

Całkowita lista zmiana dla tej wersji jest dostępna tutaj.

Odwiedź stronę dodatku DJ-Catalog2