Skip to main content

Aktualizacja DJ-Suggester do wersji 2.6.0

Aktualizacja dodatku DJ-Suggester Pro oraz Light. DJ-Suggester wzbogaca się o kolejne funkcje, natomiast wersja light zostaje poszerzona o funkcje dostępne wcześniej tylko w wersji pro.

DJ-Suggester w wersji 2.6.0

  • Dostosuj wygląd i styl Twojego dla wyświetlanego okna, z sugerowaną treścią. Możesz łatwo modyfikować kolory za pomocą nowej funkcji czyli niestandardowego motywu.
  • Teraz dzięki integracji z aktualizacją Joomla możesz wprowadzić kod licencji we wtyczce i szybko zaktualizować DJ-Suggester do wersji komercyjnej.  

DJ-SuggesterLight w wersji 2.6.0

  • Dodaliśmy wszystkie predefiniowane motywy oraz animacje z wersji Pro.
  • Pojawiła się równiez możliwość wyświetlania obrazka artykułu dla wysuwanego okna sugestii!

Dowiedz się więcej o nowych możliwościach pluginu DJ-Suggester z naszego obszernego artykułu.