Skip to main content

Dostępne strony WCAG 2.0

Obecnie wiele krajów na świecie tworzy prawo, które zobowiązuje służby publiczne do dostosowywania swoich witryn do międzynarodowych wymagań WCAG 2.0. Dotyczy to wszelkiego rodzaju instytucji publicznych.

 Oferujemy kompleksowe usługi audytu, wykonania i opieki nad stronami, które muszą być zgodne z wymaganiami WCAG.

Mamy bogate doświadczenie w projektowaniu dostępnych stron internetowych, dostarczamy również gotowe rozwiązania do tworzenia stron internetowych zgodnych z WCAG. Stworzyliśmy szereg szablonów dla Joomla, motywy dla WordPress oraz zbiór dodatków dla Joomla, pozwalających spełnić wymagania WCAG 2.0. 

Warto wiedzieć, iż z dniem 30 maja 2015 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów upłynął termin na dostosowanie przez urzędy oraz jednostki administracji publicznej stron internetowych lub stworzenie całkiem nowych stron spełniających określone wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność jest kluczowym aspektem nowoczesnego projektowania stron internetowych, ponieważ jest korzystna zarówno dla zwykłych użytkowników jak i niepełnosprawnych lub z ograniczeniami.  

Obecne trendy w projektowaniu stron internetowych zachęcają do stosowania dużych czcionek, trybów wysokiego kontrastu, nawigacji przy użyciu klawiatury, responsywnych układów strony, które dostosowują się do wszystkich różnego rodzaju nowoczesnych urządzeń.

Skróty klawiszowe WCAG

Co należy wiedzieć o WCAG?

Wytyczne dotyczące dostępności zawartości sieciowej WCAG 2.0  to szereg zaleceń dla twórców stron internetowych i właścicieli stron internetowych, który mówi jak dostosować swoje witryny do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Standardy dostępu do internetu zostały stworzone, aby zapewnić i ułatwić dostęp do internetu wszystkim.

Istnieją cztery główne kryteria dostępności:

  • Postrzegalność
  • Funkcjonalność
  • Zrozumiałość
  • Solidność

Każda wymieniona z zasad zawiera określone wytyczne, cele, które deweloperzy lub właściciele stron internetowych powinni spełnić.

Należy wspomnieć, że istnieją również trzy poziomy dostępności:

  • A (pojedyncze A)  - muszą zostać spełnione
  • AA (podwójne A)  - powinny być przestrzegane
  • AAA (potrójne A) - mogą być spełnione

Oto niektóre z ważnych wskazówek:

Multimedia: zawarcie transkrypcji tekstowej opisującej zawartość wideo, obsługa odtwarzacza wideo i odtwarzacza audio przy użyciu klawiatury, dodawanie napisów, dodawanie przełącznika włączania / wyłączania i regulacji głośności,  alternatywny opis dla użytej grafiki,

Tekst: ustawienia umożliwiające regulowanie rozmiaru czcionki i kontrastu, treść strony napisana prostym i zrozumiałym językiem, teksty sformatowane tak jasno, jak to możliwe, należy używać akapitów,

Inne elementy, takie jak: tabele, formularze i przyciski: kluczowe jest właściwe formatowanie.

Skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz pomocy przy modyfikacji lub budowy dostępnej strony internetowej zgodnej ze standardem WCAG 2.0.

Więcej o dostępnych stronach zgodnych z WCAG 2.0