OPS Bemowo Warszawa

Pragniemy polecić firmę Indico Tomasz Kowalski, Andrzej Herzberg Spółka Cywilna, Wałowa 10/3, 84-200 Wejherowo, jako rzetelnego partnera, w sposób kreatywny i solidny wywiązującego się z podjętych zadań i umów.
Jest to firma dbająca o najwyższy poziom świadoczonych usług i tym samym o satysfakcje swoich klientów.

Firma Indico Tomasz Kowalski, Andrzej Herzberg Spółka Cywilna w roku 2018 wywiązała się ze wszsytkich zobowiązań oraz z najwżyszą starannością wykonała następujące zlecenia na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy:
- Wykonanie projektu graficznego oraz szablonu strony internetowej ( www.opsbemowo.waw.pl) opartej o CMS Joomla wraz z modułami kalendarium wydarzeń oraz interaktywną galerią zdjęć,
- adaptacja projektu graficznego oraz szablonu strony internetowej OPS poprzez pełne dostosowanie do zapisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie krajowych Ram interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektroninczej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób niepłenosprawnych określonych przez standard Web Content Accessibility Guidelines 2.0 na poziomie AA (WCAG) na zasadach określonych w załączniku nr 4 do w/w rozporządzenia.
- wykonanie modułu pn. interaktywny schemat oganizacyjny
- wdrożenie szablony strony internetowej OPS.