Erp-view.pl

Firma Indico współpracuje z portalem ERP-view.pl od 2008 r. Do zakresu usług realizowanych w trakcie współpracy należą przygotowanie projektu graficznego szablonu portalu ERP-view.pl oraz jego wdrożenia dla potrzeb CMS Joomla, opracowanie iwdrożenie dedykowanych komponentów oraz modułów, hosting oraz administracja IT nad projektem.