Skip to main content

Rzeźnik.com

Zakres prac:

  • projekt graficzny
  • kodowanie szablonu
  • wykorzystanie komponentu DJ-Classifieds
  • dorobiony dodatkowy widok DJ-Classifieds dla profilów użytkowników