Skip to main content

Miro

Zakres prac:

  • projekt graficzny
  • implementacja treści
  • implementacja dodatku DJ-Catalog2