Iglotech

Zakres prac:

  • Kompletne wdrożenie strony internetowej w oparciu o projekt klienta
  • Katalog produktów bazujący na komponencie DJ-Catalog2

O projekcie

"IGLOTECH to Spółka założona i z sukcesem prowadzona przez 25 lat przez panów Leszka Bystrzyckiego i Rafała Ostrowskiego. Firma powstała i nieprzerwanie działa z siedzibą w Kwidzynie. Dzięki konsekwentnej polityce następuje stała jej ekspansja, której towarzyszy ciągłe doskonalenie struktur oraz wzrost zatrudnienia.
IGLOTECH należy do Krajowego Forum Chłodnictwa oraz jest członkiem Stowarzyszenia Polska Wentylacja."