Skip to main content

Aktualizacja rozszerzenia DJ-Tabs do wersji 2.2

Rozszerzenie DJ-Tabs Joomla 4 zostało zaktualizowane do wersji 2.2.

Dodaliśmy kilka zmian, w tym ulepszenia i poprawki błędów.

DJ-Tabs to komponent dla Joomla 4, który pozwala dodawać treści w zakładkach i używać ich w różnych miejscach na stronie internetowej, takich jak pozycja modułu, wewnątrz artykułów lub jako pozycje menu.