Aktualizacja dodatku DJ-EasyContact do wersji 1.4.6